Stöd på vägen tillbaka är en mänsklig rättighet och något som alla vinner på
– såväl individ som samhälle. Stödet är ovärderligt för brottsutsatta och deras anhöriga.


 


- hjälp civilsamhället att hjälpa

Cykelstödet är ett sätt att uppmärksamma civilsamhällets stöd till brottsutsatta och deras anhöriga. Och att säga tack för att Ni finns med på en ibland bitvis svår väg tillbaka.

Brottsofferjouren - BOJ i Haninge/Nynäshamn och Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade - RAV är viktiga aktörer i sammanhanget. Verksamheterna är politiskt och religiöst obundna och helt beroende av de medel de får och att vi som medmänniskor engagerar oss ideellt.

 

Cykelstödets hjärta och hemvist

Cykelstödets hjärta klappar särskilt för RAV och BOJ. Att vi hänvisar till BOJ i Haninge och Nynäshamn har att göra med att de har spelat en viktig roll på vägen tillbaka för Cykelstödets grundare. BOJ i Haninge/Nynäshamn tillhör en riksorganisation med omkring 90 lokala jourer runtom i hela landet.

Gå gärna in på hemsidorna för BOJ och RAV för att få information hur Du kan engagera Dig.

Genom en gåva eller sponsormedel kan Du stötta dem att fortsätta att ge stöd till brottsutsatta.

Civilsamhällets stödinsatser är ett viktigt kitt i samhället och ett komplement till stat, kommuner och landsting.

 

insamlade medel

  Insamlade medel går direkt in till Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn BOJ och Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade - RAV. 

  Givarnas stöd redovisas årligen via ett nyhetsbrev gentemot bidragsgivarna av båda organisationerna. 

►  Önskar Du mer information klicka BOJ respektive RAV.

 

ta kontakt med BOJ och RAV

Vi vill uppmuntra till att fler  engagerar sig i deras verksamheter. Ditt stöd för brottsutsatta kan se ut på många olika sätt och för den brottsutsatte och deras anhöriga är stödet ovärderligt.

Du kan bidra genom att bli stödperson, vittnesstödjare, bli medlem samt ge en gåva eller annat ekonomiskt stöd. Önskar Du mer information, klicka här på BOJ  respektive RAV.

 

stöd BOJ och RAV att stödja brottsutsatta   

Plusgiro, Brottsofferjouren i Haninge/Nynäshamn - BOJ               
106799 - 0  Skriv Gåva Cykelstödet i meddelanderutan.                     

Swish, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade - RAV
Swishkontonummer 1234640439   
alt Plusgirokonto: 177 84 32-3 Märk pengarna Du sänder med Gåva Cykelstödet.Cykelstödet 2016
Medmänsklighet är nyckeln