Visa Din bästa sida tillsammans med Cykelstödet. Uppmärksamma brottsoffers och deras anhörigas behov av ett kvalitativt stöd - på vägen tillbaka till vardagen.

- våra beslut och handlingar idag
   avgör morgondagen

Tillsammans kan vi  den 3  september  via Cykelstödet upmärksamma brottsoffer och deras anhöriga.

Medmänskligt engagemang är nyckeln till vägen tillbaka för brottsutsatta.
Låt oss göra dagen till en manifestation för brottsutsatta.
Företag, arbetsgivare, privatpersoner, föreningar och organisationer kan engagera sig genom att cykla eller promenera.

Dela ert stöd med oss genom att skriva om era tankar och lägga upp bilder på:
- facebook cykelstödet
- instagram #cykelstödet  


- kvalitét och samordning är våra ledord

Alla kan drabbas av brott. Alla som drabbas av brott - är helt oförberedda och blir försatta i ett händelsförflopp som ingen kan vara föreberedd på.
Från en sekund till en annan, kastas den brottutsatte in i en ny livssituation.

kvalitativt stöd

Skadeverkningarna av brottet kan betyda stor otrygghet, risk för att inte orka studera eller arbeta över en tid samt försämrad hälsa med ekonomisk utsatthet som påföljd.

Vi talar om konsekvenser som dessvärre ibland kan drabba personen resten av livet. Och därför är det av stor vikt att stödet på vägen tillbaka är individuellt anpassat, uthålligt och håller hög kvalitet - oavsett var i landet man bor.

samordning

Utgångspunkten för stödet måste vara att via samhällelig samordning hantera situationen med siktet inställt på att minimera risken för ett långtgående lidande.

Medmänsklighet är nyckeln 
Cykelstödet 2016

 

  Cykelstödet 2016
 Brottsofferjouren i Haninge/Nynäshamn ställer sig bakom Cykelstödet.
Besök hemsidan via länken  -  www.haninge.boj.se
 Ett medmänskligt stöd för  
brottsutsatta och deras 
anhöriga - på  vägen tillbaka.
Cykelstödet drivs utifrån  en
vilja att stärka stödet för  brottsutsatta och deras  anhöriga.

Vi samverkar med Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade - RAV.
 Cykelstödet
3 september, kl 09:01 - 24.00.

Delta på dina villkor och på den plats där Du råkar befinna Dig.
 Varmt välkommen att visa 
Din bästa sida tillsammans med oss på Cykelstödet.

Vi ser fram emot att få ta del av Ditt engagemang via sociala medier. 

facebook Cykelstödet

instagram #Cykelstödet
 


 

Cykelstödet 2016

Sidan är under utveckling.